Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa tavanomaisen kiinteistövakuutuksen vaihtoehtona laajaa All Risk -vakuutusta. Laajennus parantaa merkittävästi omaisuusvakuutuksen korvauspiiriä.

Tavanomainen kiinteistövakuutus on ns. ilmiöpohjainen perusvakuutus. Vakuutusehdoissa on erikseen mainittu mitä vakuutustapahtumia se korvaa. Niitä ovat esim. palovahingot, putkiston rikkoutumisesta aiheutuneet vuotovahingot ja rikoksen tai luonnonilmiön aiheuttamat vahingot. Muut kuin vakuutuksessa mainitut vahinkotapahtumat eivät sisälly perusvakuutukseen korvauspiiriin. Perusvakuutuksen ehdoissa on rajattu ulkopuolelle vahinkoja, jotka voidaan huolto- ja saneeraustoimenpiteillä välttää. Tällaisia ovat tyypillisesti mm. puutteellinen vedeneristys, vesikattojen vuotovahingot tai rakennus- ja asennusvirheet.

All Risk -vakuutuksessa ei ole eritelty korvattavia vahinkotapahtumia. All Risk -vakuutus korvaa mitä tahansa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja, joita ei ole rajoitusehdoissa erikseen mainittu. Rajoitusehdoissa on rajattu korvausten ulkopuolelle lähinnä vahinkoja, jotka ovat huolto- ja saneeraustoimin vältettävissä. Korvauspiiriltään perusvakuutusta kattavampaa All Risk -vakuutusta tarjotaan yleensä alle 20 vuotta vanhoille kiinteistöille (tai vanhemmille kiinteistöille joille on tehty käyttövesi- ja viemärisaneeraus).

Esimerkkinä All Risk -vakuutuksen korvaamasta vuotovahingosta on asukkaan nukahtaminen suihkuun. Perusvakuutus ei korvaa tällaisia vahinkoja, koska kysymyksessä ei ole lvi-laitteen rikkoutuminen, vaan auki jääneen hanan aiheuttama vuoto. Suihkuun nukahtamisesta aiheutuneita vahinkoja sattuu toistuvasti, ja monesti vahingon aiheuttajalta puuttuu kotivakuutus.

Toinen merkittävä ero perusvakuutuksen ja All Risk -vakuutuksen välillä näkyy esimerkiksi altaan poistoputken ja hajulukon aiheuttamissa vuotovahingoissa. Perusvakuutusten rajoitusehdoissa nämä vahingot on pääsääntöisesti suljettu pois, mutta taloyhtiöissä ne ovat kuitenkin melko yleisiä.

Kustannuksiltaan All Risk -vakuutus on yleensä 10–20 % perusvakuutusta kalliimpi. Muutaman sadan euron lisäkustannuksella vakuutusturvan piiriin saadaan kuitenkin vahinkoja, joiden korvausmeno lasketaan usein tuhansissa euroissa.

Suosittelemme taloyhtiötä valitsemaan aina All Risk -vakuutuksen, mikäli taloyhtiön on sellainen mahdollista jostain vakuutusyhtiöstä saada.