Astianpesukone on vuotanut asunto-osakeyhtiössä. Kuka maksaa omavastuun ja ikävähennykset, ja millä perusteella? Tämä kysymys askarruttaa niin isännöitsijöitä kuin asukkaita ja aiheuttaa usein myös riitatilanteita.

Tiskikoneen vuoto voi aiheutua vanhoista putkista, liitosten pettämisestä, laitteen rikkoutumisesta tai virheellisestä asennuksesta. Lähtökohtaisesti asukas vastaa tiskikoneen kunnosta, huollosta ja siitä että se on liitetty oikein vesi- ja viemäriverkostoon. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapitovastuu huoneiston sisäosista, pinnoitteista, laitteista ja kalusteista kuuluu osakkaalle. Taloyhtiö puolestaan vastaa mm. rakenteista ja talotekniikasta. Yhtiöjärjestykseen on voitu kirjata myös poikkeavaa vastuunjakoa.

Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa yleisesti astianpesukonevahingoissa myös osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvia pintamateriaaleja sekä kiintokalusteita. Kiinteistövakuutus korvaa myös silloin, kun vahingon on aiheuttanut osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluva astianpesukone.

Jos kiinteistövakuutus ei korvaisi vahinkoa, osakas olisi taloyhtiön vastuunjakotaulukon tulkinnan mukaan velvollinen kustantamaan huoneiston sisäpuoliset korjaukset. Taloyhtiön vastuulle jäisivät rakenteisiin liittyvät kuivatus- ja korjauskustannukset.

Kun kiinteistövakuutusta käytetään osakkeenomistajan laitteen aiheuttamaan vahinkoon ja vakuutus korvaa osakkaan vastuulle kuuluvia kohteita, on pidetty kohtuullisena myös omavastuun ja ikävähennysten perimistä osakkaalta.

Omavastuun perimisessä taloyhtiöiden käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Taloyhtiö voi päättää, että se vastaa omavastuu- ja ikävähennyskustannuksista myös astianpesukonevahingoissa. Vaihtoehtoisesti omavastuu ja ikävähennykset voidaan jakaa osakkaan ja taloyhtiön kesken samassa suhteessa kuin kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan on jaettu.

Esimerkki: Astianpesukonevahinko 10.000€, omavastuu 1 000 €

  • Rakenteiden kuivatus- ja korjauskustannukset 3 000 €
  • Pinnoitteet ja kiintokalusteet 7 000 €
  • Osuus omavastuusta: taloyhtiö 300 €, osakas 700 €.

Kaikkia osakkaita on kuitenkin kohdeltava samanvertaisesti vahingon ja omavastuun suuruudesta riippumatta. Valittua käytäntöä tulee noudattaa kaikissa vastaavissa tilanteissa.

Helsingin hovioikeus on ratkaissut suosituksen mukaisen menettelyn 23.5.2012 käsitellyssä riita-asiassa nro 1356 (Diaarinumero S11/1423) ja se noudattelee Kiinteistöliiton vakiintuneen kannan mukaista linjaa: omavastuu jaettiin kunnossapitovastuun mukaan.

Ari Strömmer, vakuutusmeklari, ARS