Vakuutusyhtiöt tarjoavat taloyhtiöille kiinteistövakuutuksia erilaisilla turvalaajuuksilla. Mitä eroa on perusvakuutuksella ja All Risk -vakuutuksella ja kannattaako taloyhtiön vaihtaa perusvakuutus All Risk -vakuutukseen?

Perusvakuutus on ilmiöpohjainen vakuutus, josta korvataan vakuutusehdoissa erikseen luetellut vahinkotapahtumat. Useimmista perusvakuutuksista korvattavia vahinkotapahtumia ovat palo-, vuoto-, rikos-, luonnonilmiö- ja konerikkovahingot. Perusvakuutuksen vakuutusehdoissa tarkennetaan korvattavuuden ehtoja kullekkin vahinkotapahtumalle ja lisäksi jokaisella vahinkotyypillä on rajoitusehtoja, jotka rajaavat osan vahingoista pois korvauksen piiristä.

All Risk -vakuutus ei erittele korvattavia vahinkotapahtumia, vaan vakuutuksesta korvataan kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, joita vakuutusehdoissa ei ole erikseen rajattu pois korvauksen piiristä. All Risk -vakuutuksen ehdoissa on rajattu korvausten ulkopuolelle lähinnä vahinkoja, jotka ovat huolto- ja saneeraustoimin vältettävissä. Tällaisia ovat tyypillisesti mm. puutteellisesta vedeneristyksestä aiheutuneet vahingot ja vesikattojen vuotovahingot.


No, mitä ne vahingot sitten voisivat olla, joita perusvakuutus ei korvaa, mutta All Risk vakuutus korvaa?

Taloyhtiöissa sattuu ja tapahtuu. Hyvin yleistä on, että taloyhtiön asukas nukahtaa suihkuun, vesi ei päääse postumaan asukkaan alla sijaitsevaan lattiakaivoon ja huonoimmassa tapauksessa usean kerroksen kattava vuotovahinko on valmis. Perusvakuutus ei korvaa tällaista vahinkoa, koska kysymyksessä ei ole lvi-laitteen rikkoutuminen, vaan auki jääneen hanan aiheuttama vahinko. All Risk -vakuutus korvaa myös avoimesta hanasta aiheutuvia vuotovahinkoja.

Toinen esimerkki taloyhtiössä yleisestä vahinkotapahtumasta on altaan poistoputken tai hajulukon aiheuttama vuotovahinko. Pääsääntöisesti perusvakuutusten vakuutusehdoissa nämä vahingot on rajattu pois korvauksen piiristä, mutta All Risk -tasoinen vakuutus korvaa vahingon.


Voiko taloyhtiönne saada All Risk -vakuutuksen ja mitä se maksaa?

All Risk -vakuutukset ovat yleistyneet huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana ja nykyään lähes kaikille taloyhtiöille voidaan saada All Risk -vakuutus. Toki pitää huomioida, että mikäli taloyhtiöllä on useita vahinkoja viiden vuoden vahinkohistoriassa ja kiinteistön putket ovat jo parhaimmat vuotensa nähneet, voi olla, ettei taloyhtiölle näistä syistä saada vakuutusyhtiöistä All Risk -tarjouksia.

Kustannuksiltaan All Risk -vakuutus on yleensä 10–20 % perusvakuutusta kalliimpi. Muutaman sadan euron lisäkustannuksella vakuutusturvan piiriin saadaan kuitenkin vahinkoja, joiden korvausmeno lasketaan usein tuhansissa euroissa

Suosittelemme lähes poikkeuksetta taloyhtiöitä vaihtamaan perusvakuutuksensa All Risk -vakuutukseen.